Kvinnofrågor

Här nedan hittar ni en uppräkning av kvinnofrågor jag ser som viktiga. Det är kanske värt att nämna att de listade punkterna inte är alla de frågor som vore värda att ta sig an, utan ett urval jag känner starkt för. Likaså respekterar jag er rätt att utforma egna listor bestående av helt andra punkter.

Jag har fattat mig väldigt kort; listan är tänkt som en snabb checklista över vad jag ser som prioriterat, och inte som en djuplodande genomgång av respektive problemområde.

Förbättrat pensionssystem i samband med föräldraledighet

Dagens system ger ett sämre utfall för den förälder som är hemma mest med barnen. Visst kan information och politiska styrmedel jämna ut andelen dagar respektive kön tar ut, och jag skulle absolut vilja se män ta ut mer föräldraledigt.  I ett fritt samhälle bör varje familj dock få välja själva hur de vill lägga upp det, och jag misstänker att kvinnor fortfarande kommer att vilja vara hemma i större utsträckning än män. För att detta inte skall skada dem ekonomiskt vore det rimligt att föräldrar med gemensam vårdnad om barnet ledigheten tas ut för, också delar solidariskt på de pensionspoäng som deras gemensamma inkomst under föräldraledigheten motsvarar.

Subventionerad endometrios-behandling

Endometrios är en ofta väldigt smärtsam folksjukdom, som uppemot 200 000 svenska kvinnor lider av. Det finns förhållandevis effektiva behandlingar och läkemedel att tillgå, men eftersom staten inte vill subventionera dessa är kostnaden hög vilket gör behandlingen otillgänglig för många. Givet det höga antalet drabbade bör staten kunna omvärdera sin hållning här. (Det bör även kunna löna sig rent nationalekonomiskt, givet de sjukdagar som faller bort om drabbade kvinnor får adekvat behandling.)

Motverka ”slut shaming”

Vissa former av ”slut shaming”, dvs. ett beteende av att skuldbelägga utlevd sexualitet, kommer vi sannolikt alltid att se, både riktat mot kvinnor och mot män. Detta av den enkla anledningen att de flesta av oss oavsett kön (av evolutionsbiologiska skäl) föredrar partners som är trogna, och en hög – och tydligt utlevd – sexuell aptit är en potentiell varningssignal på det området.

Slut shaming

Detta är nu inget gott skäl att försöka hämma eller begränsa vuxna, myndiga människors rätt att ha det sexualliv de själva väljer och vill ha. Här råder det ingen tvekan om att kvinnor drabbas hårdare av samhällets fördömande, om och när de tar för sig sexuellt. (Notera att detta inte är ett fenomen som riktar sig enbart från män mot kvinnor, utan att andra kvinnor ofta är lika drivande.) Förutom att vara en orättvisa i sig, finns det allvarligare implikationer än så. När slut shaming-attityder spiller över på rättsväsendet, innebär det att kvinnliga offer för sexuellt våld ifrågasätts på irrelevanta sätt (klädsel, tidigare sexualvanor) samt att domslut riskerar att påverkas av fördomsfulla uppfattningar om kvinnlig sexualitet.

Motverka hedersvåld

Hedersvåld är förvisso inte ett fenomen som ensidigt drabbar kvinnor. Unga, normbrytande män utsätts också för våld, och till och med de manliga familjemedlemmar som utövar våldet mot systrar/döttrar är i viss utsträckning att se som offer för hederskulturen (utan att deras gärningar därmed ursäktas). Dock är det uppenbart att hedersvåldet slår hårdast mot kvinnor, särskilt om man ser till de som faktiskt mister livet. Följaktligen bör motverkade av hedersvåld ses som en viktig kvinnofråga.

Blinda ansökningshandlingar

Det finns forskning som visar att ifall samma ansökan om forskningsbidrag tros komma från en manlig sökande, är sannolikheten större att anslag beviljas än ifall ansökan tros komma från en kvinnlig sökande. I de fall diskriminering ”after the fact” kan bevisas bör det givetvis straffas och helst ganska kännbart, men ett möjligt sätt att motverka problematiken innan den hinner uppstå vore att nyttja så kallade blinda ansökningshandlingar.  Med detta avses alltså att ansökningar ”tvättas”, så att den sökandes kön och etnicitet (samt möjligen även ålder) inte är känt för den/de som fattar det slutliga beslutet.

Även om jag med eftertryck hävdar att privatägda företag bör få utforma t.ex. sina rekryteringsprocesser som de själva önskar (så länge de inte diskriminerar någon enligt rådande lagstiftning), verkar det rimligt att offentliga institutioner skall åläggas att nyttja blinda ansökningshandlingar i olika sammanhang. På så viss har två likvärdigt meriterade sökande (vare sig det är till jobb eller anslag) samma utgångsläge, oavsett om de heter Johan Larsson eller Amina Mahmoud.

 

Annonser

3 kommentarer

  1. ”och till och med de manliga familjemedlemmar som utövar våldet mot systrar/döttrar är i viss utsträckning att se som offer för hederskulturen ”

    Det är nog viktigt att förstå de underliggande faktorerna där. Om en kultur straffar sina kvinnor hårt, kan vi räkna med att det är minst lika illa eller antagligen värre för män med tanke på kvinnors skyddsvärde.

    Det finns endast ett fåtal fall av hedersmord jag hört talas om som drabbat män, men då har ofta långvarig tortyr varit inblandad.

    Så ”viss utsträckning” är ett något missvisande uttalande.

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s