Varför en liberal världsåskådning?

Åtminstone om man lyssnar till vad folk längst ut på vänsterkanten säger, kan man lätt få uppfattningen att en liberal världsåskådning är detsamma som frånvaron av ett ställningstagande; en ryggradslös ursäkt för att slippa ta ansvar för tillståndet i världen. Liberaler framställs med viss regelbundenhet som (den onda) kapitalismens medlöpare, och som apologeter inför högerextremism och fascism.

Jag håller inte med, utan menar snarare att just ett liberalt synsätt är det som i största möjliga mån styr undan från kollektivism och förtryck. Det hela är egentligen mycket enkelt. ”Liber” är latin för ”fri”, och detta är en kort men träffande definition, löst baserad på Wikipedias text:

Liberalism är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde, och kan allmänt sägas vara nära förbundet med jämlikhet, individuell frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Frihetslagstiftningarna (så som yttrandefrihet, religionsfrihet och tryckfrihet) är starkt förknippade med liberala värderingar.

John Stuart Mill

John Stuart Mill

Varför skulle man inte skriva under på detta koncept som av godo? En sant liberal åskådning kan ju per definition aldrig vara förenlig med fascism, eller med någon annan politisk doktrin (oavsett höger eller vänster) som reducerar människor till kollektiv och/eller på dessa grunder vill begränsa deras friheter.

Här brukar vissa tyckare på vänsterkanten mena att ovanstående resonemang är att göra det lätt för sig. Att koka ner allting till individer och individuella rättigheter gör att man missar den så kallade ”intersektionella analysen”, det vill säga att man inte ser hur olika faktorer som etnicitet, kön och läggning samverkar till att göra vissa grupper mer utsatta än andra.

Detta är en baklängeskullerbytta av två skäl. För det första för att det ena egentligen inte utesluter det andra. Kan intersektionell analys användas för att påvisa hur individer med vissa karaktäristika har sämre rättigheter än någon annan, kommer en sann liberal att vilja ändra på de förutsättningar som skapar den skillnaden – just för att alla individer förtjänar likvärdiga rättigheter. För det andra eftersom reduktionen av individer till markörer för yttre attribut (så som kön eller etnicitet) är en i grunden kollektivistisk tanke, och kollektivism är en förutsättning för alla typer av rasistiska eller sexistiska fördomar.

Liberalism är inte frånvaron av ställningstagande i kampen mellan fascism och marxism (ofta etiketterat ”antifascism” inom de egna leden) utan helt enkelt ett tydligt, tredje alternativ – ett som dömer ut bägge de andra som varande otillräckliga i sin förmåga att garantera de friheter och rättigheter vi alla förväntar oss och förtjänar.

Ett exempel: i ett fascistiskt samhälle får varken kommunister eller liberaler promota sitt tankegods. I ett kommunistiskt samhälle får varken fascister eller liberaler promota sitt tankegods. I ett liberalt samhälle får dock både fascister och kommunister promota sitt tankegods, förutsatt att de respekterar de av liberalismen fastslagna negativa friheterna (i praktiken: att de avhåller sig från hets mot folkgrupp eller faktiska våldshandlingar). Liberalismen är helt enkelt den doktrin som garanterar störst friheter, och därmed stört utrymme för diskussion.

Samhällsbildning är ett kontinuerligt experiment som konstant bör utvärderas, och då är olika åsikter och perspektiv en förutsättning. Visst kan det ibland vara obekvämt att konfronteras med åsikter som går stick i stäv med de egna, och visst kommer en generös yttrandefrihet att leda till att även tämligen inhumana åsikter luftas. Samtidigt är alternativet att fastslå en enda ”korrekt” politisk åskådning, och undertrycka alla försök att framhålla alternativa synsätt. Det är en approach som har prövats vid upprepade tillfällen tidigare i historien – som regel med förföljelser och/eller folkmord som utfall…

Därför ser jag liberalism som den enda hållbara vägen till ett i sanning humant samhälle, där systematisk (och/eller statligt sanktionerad) rasism eller sexism aldrig tillåts, och där individuellt yttrad dito lagförs när den har en konkret negativ effekt på någons livsvillkor. Därför är det också på en liberal grundsyn jag baserar min jämställdhetssträvan.

* * * * *

Ett litet PS: De tydligt vänsterinfluerade radikalfeminister som dömer ut liberaler som ryggradslösa medlöpare till extremhögern, borde kanske reflektera över att det var just det liberala tankegodset som en gång i tiden (tack och lov) möjliggjorde den första vågens feminismrörelse?

Annonser

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s