Vad innebär jämställdhet?

Detta är naturligtvis något som skulle kunna ses som en subjektiv fråga, men för att förenkla det hela något kan det sägas finnas två huvudsakliga definitioner. Den ena går ut på att jämställdhet innebär lika representation, eller lika utfall, om man så vill. Den andra (som utgår från ett klassiskt liberalt tankesätt) innebär att olika individer ges samma rättigheter och skyldigheter, och därmed rättvisa förutsättningar att autonomt forma sina liv.

Balanced scalesI min bok är den förra definitionen problematisk av flera skäl. Dels blir det alltid vanskligt om lika representation skall utgöra grunden för när rättvisa kan sägas råda. Att matcha en fördelning avseende kön mellan en hel population och dess representanter är kanske inte så svårt, men vad är det som säger att kön är den enda relevanta variabeln?

Skall vi ha sann representation behöver vi i så fall ta hänsyn till allt:  hudfärg, sexuell läggning, höger-/vänsterhänt, över/under medellängd, eventuella handikapp och vad som helst i övrigt som kan tänkas påverka ens upplevelser här i livet. Alla forum där en population skall vara representerad måste då ha exakt samma fördelning i alla dessa avseenden som populationen i stort.

Dels är detta väldigt vanskligt rent praktiskt, och dessutom är det kontraproduktivt, då det sätter fokus just på yttre attribut istället för på åsikter, värderingar och argument. Vad är det som säger att en annan man skulle vara den jag ser som bäst lämpad att föra just min talan; kanske finns det en kvinna som har bättre förutsättningar?

Nej, min definition är helt klart den andra. ”Samma spelregler”, kanske man kunde kalla det. Alla individer i vårt samhälle bör ha samma lagstadgade rättigheter, skydd och skyldigheter. Det bör inte finnas lagligt utrymme att diskriminera utifrån t.ex. kön, etnicitet eller sexuell läggning, och att detta säkerställs är det allra viktigaste.

Sedan är det naturligtvis inte så enkelt som att problematiken slutar där. Bara för att en lagtext är neutral, innebär det inte att människor av kött och blod (med alla de fördomar, rädslor och rationaliseringar vi bär på) bemöter folk på ett rättvist sätt för det. ”Intersektionalitet” är förvisso mest ett finare sätt att säga ”avsändare före innehåll”, vilket aldrig är särskilt lyckat. Samhället kan nog ändå behöva hysa en viss vaksamhet inför hur fördomar och värderingar påverkar hur olika (minoritets)grupper bemöts.

Några exempel utifrån kön?

  • Kvinnliga toppolitiker förminskas genom att refereras till med förnamn, medan deras manliga motparter refereras till med efternamn.
  • Män som vill jobba inom barnomsorg verkar ses som potentiella sexualförbrytare, medan ingen ifrågasätter kvinnors förmåga att fostra och vårda.
  • Kvinnor och män har samma sexuella frihet i lag, men kvinnor döms hårdare av den allmänna opinionen när de lever ut sin sexualitet.
  • Män och kvinnor har i lag har samma rätt till sjukvård, men män sjukskrivs klart mer sällan vid samma symtom.

Följaktligen finns det ett värde i att motverka fördomar och begränsande normer, t.ex. kring vad som utgör ”riktiga karlar” och ”fina flickor”. Detta dels så att individer faktiskt bemöts som individer och inte som representanter för sitt kön, dels för att förutsättningarna för att skapa ett gott liv åt sig själv blir könsneutrala även i verkligheten, och inte bara på pappret.

Sann jämställdhet mellan könen är uppnådd när män och kvinnor har samma formella och informella rättigheter att forma sina liv, oavsett om deras val sedan leder till lika utfall eller ej.

Annonser

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s