PDF-rapporter

Nedanstående PDF-dokument är i princip utan undantag att se som vetenskapliga eller statistiska rapporter, och har allihop i någon form bäring på diskussioner som rör könen och/eller jämställdhet. (Skulle du upptäcka att det finns mer aktuella utgåvor av någon av rapporterna, tipsa mig gärna!)

American Psychological Association – Who Is The Fairest One Of All? How Evolution Guides Peer and Media Influences on Female Body Dissatisfaction

Arbetsgivarverket – Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2011-2012

Arbetsmiljöverket – Anmälda dödsolyckor i arbetet efter kön, 1955-2012

Arbetsmiljöverket – Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige – Arbetsrelaterad dödlighet i cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar

Arbetsmiljöverket – Belastning, genus och hälsa i arbetslivet

Baumeister, Roy F. – Is There Anything Good About Men? [OBS: hela boken]

Billing, Pelle – Från feminism till jämställdhet

Björnsson, Mats – Kön och skolframgång – Tolkningar och perspektiv

British Society of Criminology – Sweden’s abolitionist discourse and law – Effects on the dynamics of Swedish sex work

BRÅ – Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011, Sexualbrott

BRÅ – Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Rapport 2010-18)

BRÅ – NTU 2012 – Om utsatthet, trygghet och förtroende

BRÅ – Våld i nära relationer 2009

Burger, J. & Cosby, M. – Do Women Prefer Dominant Men? The Case of the Missing Control Condition

Burriss et al – Preferences for masculinity in male bodies change across the menstrual cycle

Cancerfonden – Cancerfondsrapporten 2009

Cancerfonden – Cancerfondsrapporten 2011

Elsevier / World Development Vol. 41 – Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?

Escobar-Lemmon, M och Taylor-Robinson, M – Minorities not tokens, toward gender equality within cabinets.

Evolutionary Psychological Science – Why Do Finnish Men Marry Thai Women But Finnish Women Marry British Men?

Farley et al – Prostitution and trafficking in nine countries – An update on violence and PTSD

Federal Ministry For Family Affairs – Violence against men

Försäkringskassan – Papporna och motiven – Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv

Göteborgs Räddningsmission – Barn på Sagsjön

Haier et al – The neuroanatomy of general intelligence – Sex matters

Hakim, Catherine – Feminist myths and magic medicine

Hansson, Anna-Lena – Synen på kön och jämställdhet i den svenska förskolan

Institutet För Framtidsforskning (Jernelöv, Arne) – Amazonia

International Peace Research Institute – Armed Conflict Deaths Disaggregated by Gender

JAMA (Asher et al) – Association of sexual violence in Congo

Jansson, Li – Kvotering – Inte bara en kosmetisk reform

Jovanovic, Hristina – PET evaluation of central serotonergic neurotransmission in women

JämO – Miljongranskningen, Etapp 2, nov 2008

Lindahl, Erica – Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat  – spelar elevens kön och etniska bakgrund roll?

Lindqvist, Patrick – Om Hayek och radikalfeminismen

LO – Arbetstider 2009

Mansnätverket (Sandberg, Fredrik) – Den slående mannen – Myten om mäns våld mot kvinnor

McKinsey – Women matter 2010

Medlingsinstitutet – Löneskillnader – Många svar på samma fråga

Medlingsinstitutet – Rapport om löneskillnad 2009

Medlingsinstitutet – Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012?

Medlingsinstitutet – Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

National Bureau of Economic Research – Gender Identity And Relative Income Within Households

Nätverket Mot Trafficking – Destination: Såld – Ett studiematerial om prostitution och människohandel

PNAS, Williams & Ceci – National hiring experiments reveal 2-1 faculty preference for women on STEM tenure track

Polisen – Människohandel för sexuella och andra ändamål

RAINN – WH Task Force RAINN Recommendations

SCB – Att hålla ihop när barnen kommer

SCB – Barn och deras familjer 2006

SCB – En undersökning om svenska folkets tidsanvändning 2010-2011

Sentencing Advisory Council – Gender differences in sentencing outcomes

Sexualbrottsutredningen – Utvärdering och reformförslag, SOU 2010-71

Skatteverket – Nästan hälften av skatten är årlig rundgång

Snyder et al – Trade-offs in a dangerous world: Women’s fear of crime predicts perferences for aggressive and formidable mates

Social Science Research Network – The Distribution of Income and Fiscal Incidence by Age and Gender: Some Evidence from New Zealand

Socialstyrelsen – Dödsorsaker 2012

Socialstyrelsen – Hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden 2011

Socialstyrelsen – Jämställd vård – Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen – Våldsutsatta 2008-2009

Socialstyrelsen – Vård på lika villkor – hur jämlik är vården?

SOM-institutet – Vad gör oss nöjda med våra liv (SOM-rapport nr 2010-16)

Studieförbundet Näringsliv & Samhälle – Att välja utbildning – Betydelse för individ och samhälle

Svenskt Näringsliv – Förändringens vindar – Kvinnor i arbete och ledning i näringslivet

Svenskt Näringsliv – Mönster som bryts – Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Svensson, Sara – Fler kvinnor för bättre miljö – En kvantitativ undersökning om betydelsen av kvinnorepresentationen för kommunal miljöpolitik

Timbro – Mindre mångfald med kvotering – En analys av utvecklingen i svenska bolagsstyrelser

UNFPA – Total population by sex in 2013 and sex ratio by country 2013

UNFPA – Report of the International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth

UNICEF – Female Genital Mutilation – A statistical overview and exploration of the dynamics of change

UNICEF – Women in an insecure world

Uppsala Universitet – Granskning av Eva Lundgrens forskning

US Dept of Health, Childrens Bureau – The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children

US Dept. of Justice – Sexual Victimization in Juvenile Facilities 2008-2009

Vetenskapsrådet – Kvinnors och mäns framgång  med projektansökningar inom medicin

Vinnova – Sesam öppna dig – Forskarperspektiv på kvinnors företagande

Wilcox, Bradford – Feminism and Marital Happiness

Öberg, T & Hanzén, V – Berättelser som inte finns – en studie om män som blir utsatta för våld i en nära relation

World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2013

Öhman, Ann – Genusperspektiv på vårdvetenskap

Some content on this page was disabled on April 18, 2019 as a result of a DMCA takedown notice from Oxford University Press. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

En kommentar

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s