Bloggens ambitioner

Först och främst är det kanske på sin plats att påpeka att denna blogg är helt obunden, både avseende politiska partier och andra former av intresseorganisationer så som tankesmedjor eller könsbundna nätverk. De åsikter som här framläggs presenteras endast i mitt namn, ingen annans.

BullseyeVad har jag då för agenda med den här sidan? Att framlägga konstruktivitet som ett nyckelord kan framstå som pretentiöst, men min ambition är att åstadkomma positiv förändring. Jag tror inte att ett könskrig kan vara gynnsamt för något av könen, utan menar att ett gemensamt jämställdhetsarbete har bäst förutsättningar att prestera ett bra resultat.

När det gäller vad som kan sägas utgöra ett bra resultat, läs min text ”Vad innebär jämställdhet?”. Utöver detta skulle man kunna tillägga att sidan står på tre huvudsakliga ben, nämligen dessa:

Könsbundna jämställdhetsfrågor. Här kommer fokus till stor del att ligga på mansfrågor, primärt eftersom jag anser att dessa inte får det mediala och politiska uppmärksammande som de förtjänar. Sekundärt för att jag trots allt är man, och har lättare att personligen relatera till de frågorna. Emellanåt kommer jag även att lyfta kvinnofrågor, men knappast i proportionerlig utsträckning. Se inte detta som att jag underskattar eller bortser från de frågornas vikt – det är bara det att det redan finns många som driver de frågorna, ofta på ett vassare och mer insatt sätt än jag hade förmått.

Breddande av könsrollerna. Jag tror förvisso inte att de traditionella könsrollerna är rent sociala konstruktioner, utan menar att det finns goda belägg för att biologi spelar en märkbar roll. (Mer om det hittar ni på sidan ”Könsroller – biologi eller social konstruktion?”.) Dock ser jag inte varför detta skulle motsäga att människor tillåts vara unika individer, med så få tvingande förväntningar som möjligt att behöva förhålla sig till. Att personer som väljer att inte anamma typiska könsattribut slipper fördömande borde rimligen enbart vara av godo. Följaktligen kommer jag att försöka lyfta fram exempel på tvingande förväntningar, och ifrågasätta deras rimlighet. Tanken är att göra detta könsneutralt.

Kritiskt granskande av radikalfeminismen. Innan ni tolkar denna rubrik som att jag är något slags kvinnofientlig antifeminist, läs min text ”Varför feminismkritik?”. Även om jag i mångt och mycket kan sägas motsvara beskrivningen av en klassisk liberalfeminist, menar jag med eftertryck att den misandriska radikalfeminismen och dess teser om mannen som den överordnade förtryckaren sätter allvarliga käppar i hjulet för en konstruktiv jämställdhetsdiskussion. Därför kommer jag emellanåt även att påvisa orimligheten i radikalfeministiska tankebanor – inte som ett sätt att underminera feminism i stort, utan som ett steg på vägen mot att ge mansfrågor rättfärdig legitimitet.

Utöver dessa tre huvudspår kan det också hända att jag vid tillfälle unnar mig en off topic-utflykt in på ett fjärde spår:

Allmänt framhållande av liberala, humanistiska värderingar. I mina ögon är en liberal, humanistisk världsåskådning den bästa garanten för att undvika alla former av förtryck och begränsningar av mänskliga rättigheter. Att sträva efter ömsesidig respekt och frihet, oavsett etnicitet, kön och sexuell läggning är för mig givet, och jag kommer nog inte helt att kunna avhålla mig från mer generella inlägg (än specifikt rörande jämställdhet) på det temat.

Räkna inte med en alltför hög uppdateringstakt i själva bloggflödet. Jag ämnar försöka satsa på genomarbetade, längre texter snarare än på många ytliga reflektioner. Några sådana texter (som också kan fungera som ett slags snabbguide till var jag står i vissa frågor) återfinns under ”Föreslagen läsning” här uppe i huvudmenyn.

Annonser

3 comments

 1. Nu har jag plöjt allt som finns att läsa här än så länge, och överlag måste jag säga att det känns trevligt med en sansad, modererad röst i en jämställdhetsdebatt som på många ställen blir mer och mer polariserad och osaklig. I din beskrivning av var du står i jämställdhetsfrågor, och hur du vill beskriva dig själv (och hur du förväntar dig att andra tolkar den beskrivningen) sätter du också ganska bra ord på hur jag själv vill, men ofta misslyckas med att, beskriva mina egna ställningstaganden. Tack!

  Jag har dock tänkt på en sak genom läsningen, som skulle kunna höja ambitionsnivån (och genomslagskraften) för den här bloggen ytterligare ett par snäpp. Du presenterar mycket faktauppgifter av olika slag, allt från hårda siffror (”Mäter man könsbunden skillnad i lön för samma typ av arbete, vid samma sysselsättningsgrad, [är] skillnaden […] någonstans kring 5-6%”) till mjukare påståenden (”Fler män än kvinnor säljer sina kroppar”), vilket är otroligt viktigt för att hålla debatten saklig och verklighetsförankrad. Du har också en diger litteraturlista under ”Bibliotek”, vilket jag tolkar som att du har en uppriktig ambition att se till att dina faktauppgifter faktiskt är uppbackade av vetenskapliga resultat, och inte bara vilda gissningar eller fördomar. Jag saknar dock den direkta kopplingen mellan texterna och litteraturlistan – om jag är tveksam till en siffra du presenterar, är det idag praktiskt taget omöjligt att hitta exakt var den kommer ifrån, utom möjligen genom att noggrannt läsa allt (!) på litteraturlistan. (För att inte begå samma synd själv, kan jag ju påpeka att ovanstående citat är från inlägget ”En kritisk granskning av könsmaktsordningen”…)

  Om du numrerade allt på litteraturlistorna skulle du enkelt kunna hänvisa till litteraturen med siffrorna. Då kan jag enkelt se varifrån uppgifterna kommer, vilket både ger mig möjlighet att verifiera att de siffror du presenterar verkligen bör tolkas som du tolkar dem i texten, och ger mig bättre underlag i framtida resonemang själv. Jag inser att det innebär ännu mer jobb för dig som författare, men om målsättningen är ”genomarbetade, längre texter snarare än många ytliga reflektioner”, tror jag verkligen att det kan vara värt besväret. En debatt med ett vetenskapligt förhållningssätt till fakta kräver ju att all fakta är spårbar – och jag tror verkligen att jämställdhetsdebatten idag skulle gynnas av ett sådant förhållningssätt!

  1. Hej och välkommen, Tomas, och tack för din välutvecklade feedback!

   Jag har funderat på det där, och det är en svår balansgång. Det vore förvisso väldigt ”läsarvänligt” att kunna källhänvisa exakt på det vis du nämner, och görs det ett konkret sakpåstående finns det alltid en källa. Så länge som det bara är en eller två källor (i så fall väldigt tillförlitliga, som BRÅ, SCB eller liknande) är det inget problem. Det som kan bli ett aber, och som kan leda till att texterna blir ganska sönderryckta, är att vissa passager bygger på väldigt många olika, samstämmiga källor (som t.ex. allt som berör partnervåld) vilket gör det svårt att på ett smidigt sätt redovisa alla källor.

   En tanke vore kanske att numrera ”biblioteket” så som du säger, och längst ner på respektive fast sida redovisa alla källor av relevans för just den sidan? Jag tar med mig din input och klurar vidare…

   1. Det finns ju stora fördelar med nätet som medium, i det att det egentligen inte behöver tillkomma ett ända (synligt) tecken i texten för att hänvisa till en källa eller två för ett påstående – det är bara att länka direkt i texten 😉

    När det handlar om påståenden som bygger på många olika, samstämmiga källor, innebär det ju egentligen att du (eller någon annan) gjort en mer eller mindre omfattande metastudie. Om någon annan har gjort den, använd den (också) som källa! Om du gjort den själv, kan den ju t.ex. sammanfattas i en fotnot eller nåt, med en kort listning av de källor som det handlar om. Här kanske det är smidigare att bara ange att ”en samkörning av data från [1, 2, 5, 7, 12, 16, och 18] i litteraturlistan” visar på något. Det blir fortfarande klart mer spårbart än med en fristående litteraturlista utan hänvisningar =)

    Den stora anledningen att hålla på med detaljerad källhänvisning är ju framför allt att det ska vara lätt för läsaren att bedöma vad som är dina egna slutsatser (och gärna vad du isf baserat dem på) jämfört med vad som är någon annans slutsatser som du bara presenterar rakt av som de är.

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s