Behrang Kianzads förnekelse av hederskultur

Under den senaste tiden har ett antal svenska, muslimska kvinnor (så som till exempel Amineh Kakabaveh och Zeliha Dagli) gått ut och vittnat om en tilltagande hederskultur i vissa svenska förortsområden. När Lars Åberg skrev om detta på GP fick han dock mothugg av Behrang Kianzad, som menar att den typen av ställningstaganden förutom att vara förenklade och fördomsfulla därtill blundar för renodlat ”inhemska” problem med kvinnlig utsatthet.

Kianzad skriver i sin artikel bland annat att om 15-20 svenska kvinnor varje år dödas av en närstående man, och färre än 1 utlandsfödd kvinna per år mördas av hedersrelaterade skäl, kan man då inte hävda att den svenska kulturen lider av en minst lika stor hedersproblematik? Han menar vidare att vi i Sverige är benägna att bortförklara ”våra” partnermord som familjetragedier, eller skylla på alkoholmissbruk och/eller svartsjuka, medan vi automatiskt etiketterar mord på utlandsfödda kvinnor utförda av närstående som hedersrelaterade.

Hål i ballongen

Denna argumentationslinje är problematisk av flera anledningar. Till att börja med för att till och med svenska Polisen klart och tydligt har fastslagit att det inte är ”vilka män som helst” som dödar sina partners, utan just marginaliserade män, ofta med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa i bagaget. Det är alltså svårligen möjligt att hänvisa till en generellt rådande ”hederskultur” som orsak till svenska partnermord.

Vidare är antalsjämförelsen ett skott långt utanför mål. Det finns i Sverige idag cirka 450 000 innevånare med rötterna i muslimska länder, varav ungefär 110 000 kan sägas vara genuina utövare av islam som religion. Om dessa 5% av landets nio miljoner innevånare står för knappa 1 av de årliga 15-20 partnermorden, är det alltså precis i paritet med vad som statistiskt skulle förväntas.

Här kanske Kianzad skulle frestas att påpeka att det då inte är farligare (för livhanken) att vara muslimsk/utlandsfödd kvinna i Sverige än att vara inhemsk. Det är fullt möjligt att detta stämmer, men det är i sig inget bevis för att hederskultur inte förekommer. Detta då det inte säger något alls om hur många utlandsfödda, unga kvinnors livskvalité som påverkas av de (bevisligen förekommande) hedersmord som sker. (Vän av ordning vore därtill frestad att jämföra antalet kvinnomord utförda av närstående män per capita mellan t.ex. Sverige och Saudiarabien, Iran eller Indien. Utfallet när förekommande hederskultur får fritt spelrum vore intressant som pusselbit.)

Det är ju trots allt här skon klämmer. Alla svenska kvinnor, oavsett födelseland eller kulturell tillhörighet, kan naturligtvis oroa sig för att bli en av de ungefär 0,00067% av landets vuxna kvinnor som varje år mördas av en närstående man (högt räknat som 20/3000000). De flesta av dem lär dock inte oroa sig för att detta skulle kunna hända som en följd av att de väljer sin pojkvän själva, är ute och festar som tonåringar, har sex innan äktenskapet, eller förkastar sina föräldrars religiösa värderingar. Den utsikten är dock en mer reell verklighet för ett antal utlandsfödda unga kvinnor, och detta anser jag vara en problematik värd att ta på allvar.

Frågan är varför Kianzad inte verkar tycka detta, utan snarare verkar vilja brännmärka all önskan att adressera problematiken som rasistisk? Jag har inte svaret, utan lämnar honom att vara detta skyldig.

Jag kan förvisso – trots min ganska skarpa kritik mot hans agerande – hålla med honom om att överdrifter och generisk illvilja mot muslimer som grupp är av ondo. Om någon nu verkligen har påstått* att 100 000 unga, svenska tjejer lever under ett hedersförtryck så är det sannolikt en överdrift. Inte heller bör vi inbilla oss att personer födda i Sverige av ”kristna” föräldrar står över dålig kvinnosyn och/eller våldshandlingar, då sådant uppenbarligen förekommer. Detta är dock ingen ursäkt för att inte erkänna att det förekommer en viss problematik, och motverka den så gott vi kan.

* Jag lämnar frågan öppen, då Kianzad inte lämnar någon referens till var detta skulle ha påståtts.

Jag håller vidare med honom om att mer forskning på området behövs, då det är oklart i vilken omfattning hedersförtryck förekommer. Detta framgår t.ex. av den bristande dokumentation Nationellt Centrum för Kvinnofrid har att erbjuda på området. Att det förekommer är dock tämligen uppenbart. Förutom de mordoffer som nått allmänhetens kännedom, och som utgör hedersproblematiken dragen till sin spets, finns det ett flertal andra dokumenterade symtom. Ett exempel på detta är tvångsäktenskap (eller, i ”bästa” fall, arrangerade dito) där utlandsfödda unga kvinnor är överrepresenterade:

Fritt partnerval

Arrangerade äktenskap

Låt oss knyta ihop säcken:

Alla personer med rötterna i muslimska länder är inte utövare/upprätthållare av hederskultur. Inte ens alla utövande muslimer kan med rimlig rättvisa ses som sådana. Inte heller är det rimligt att tro att alla utlandsfödda, unga kvinnor i Sverige begränsas av hederskultur. Generisk motvilja mot alla muslimer p.g.a. hedersproblematik är inte rättvis.

Inget av ovanstående är dock en ursäkt för att inte erkänna att det finns en hedersproblematik, eller att sådan är vanligare förekommande (och har ett starkare, allmänt stöd) i länder där abrahamitisk religion står stark och/eller är statsbärande. Varje ung kvinna som mördas för att hon skadat familjens ”heder” (som om det vore något skamligt att ens dotter lever livet till fullo) är en för mycket, och för varje som mördas finns det säkerligen ett mycket större antal som misshandlats, hotats, eller åtminstone känner rädsla för hedersvåld.

Därför håller jag med Kianzad om att mer forskning kring förekomsten av hedersvåld krävs. Jag håller dock verkligen inte med honom om att han ”slagit hål på ballongen”, eller att kritik mot en uppenbarligen tilltagande hederskultur i svenska förorter är ”fördomsfull” eller rasistisk. Problemet är uppenbarligen verkligt, och även om det är möjligt att diskutera dess magnitud gynnar det knappast någon att förneka att det överhuvudtaget existerar.

De som framför allt får bära vikten av Kianzads resonemang är de utlandsfödda kvinnor som lever i rädsla, de kvinnor som vet att hedersvåld i just deras fall är en reell risk. Om Kianzad nu anser att antalet brukar överdrivas – hur många får dessa kvinnor vara innan deras situation blir ett problem värt att ta på allvar? Enligt honom är de i alla fall ännu inte tillräckligt många…

Annonser

3 comments

 1. Det jag tyckte var litet fult användande av statistiken var att jämföra offer för hedersmord, och offer för mord av närstående män.

  För det första är det inte lätt att veta vilka av morden som räknas som just hedersrelaterade, eller inte gör det men ändå begås pga brott mot familjens heder.
  För det andra mördas även män av liknande skäl, och även familjens kvinnor tar ibland och brukar våldet.
  Sen har vi slutligen självmord som ibland tillskrivs heder, men att det är svårt att veta.

  Att även muslimer och klankulturer uppger en liten del av sveriges befolkning nämns inte heller i sammanhanget.

  Så användandet av statistiken är direkt felaktig.

  1. Hej !
   Jag är en Svenska som har bott i Rinkeby, sedan 1972 , med undantag av några år i grannförorter på Järva ,Tensta .Husby
   Jag har även jobbat på träfflokaler, och andra arbetsplatser,
   Jag tar mig rätten att ha en egen uppfattning om mitt bostads område.
   till läggas ska att jag har 4 vuxna döttrar, som gått på dagis och i skola här under 80-90 2000 talet.
   Jag har reagerat starkt mot den demonisering och smutskastnings kampanj, som bedrivits av Amineh KakabeveH och Zeliah båda aktiva i VP.
   Kampanjen mot män i ”förorten” har bedrivits sedan 2006, samma demagogiska retorik. Jag gick ur VP på grund av det, Nämda förorter, som Amine räknar upp råkar vara de områden i Stockholm , med lägst medel lön och högst arbetslöshet, och vad är då VP:s och Sossars politik att kampanja mot män som dricker kaffe!
   Hat kampanjen slår hårt mot män i en redan utsatt situation, kampanjen har inte något folkligt stöd här ute, visst vill kvinnor lyfta sina frågor, men till dessa frågor är framförallt bra utbildning och jobb till unga, kamp mot utslagning.
   Det är tur i oturen att vi har en relativt stor ”muslimsk ” befolkning och att vi har en levande kaffe kultur, annars skulle de sociala problemen vara än mer svårhanterliga!
   I Rinkeby kan man visst dricka kaffe och på grund av mindre fylla, tryggare på gator och torg.
   Sossar + VP+ MP har 80-87 % av rösterna här ute, trotts det driver dessa partier fientliga kampanjer mot befolkningen. Vi har i praktiken 1 partisystem, tjänstemän i tvärpolitiska grupper bedriver ”feministisk” politik, resultatet av Zeliahs och Aminehs propaganda kampanj i riks täckande medier. Det innebär att man ska stänga kontitorier, och planera polistationer i mastodont storlek, för mig som kvinna kan det ha en viss fördel, då det satsas på ”kvinnor” projekt pengar, vi får gå på kondis och får fikat betalt.
   Men kvinnor som bor i området och vill satsa på social verksamhet har inte så lätt att få anslag.
   Motsättningen är inte mellan män och kvinnor häör ute(även om det förekommer) utan försämrade ekonomiska förutsättningar, trångbodd het osv
   Med vänlig hälsning Ulla
   Min uppfattning är att förtrycket i förorten kommer uppifrån och utifrån. Jag har både bra och ytterst dåliga erfarenheter av skolan här.
   Jag är mycket trött på den smutskastning som har pågått, systematiskt mot ”männen i förorten”

   1. ”I förorten växer männens diktatur” och Zellia skriver om skäggiga skuggor och rena ”mellanöstern” att bro på Husby. Så att klumpa ihop män i förorten, det rör sig om över ”Husby, Rinkeby, Tensta, Fittja ,Alby stadsdelar med över 100000 inv och ge dessa kollektivt ansvar för ”kvinnoförtryck” balkongmord” hedersväld” är den värsta demagogi jag hit intill läst i Svensk press och av ett ”Vänsterparti” ( ”Vänster” betyder de underklassens kamp mot överklassen, som Strindberg utryckte saken, inte tjänstemännens kamp mot underklassen).
    Att sedan de så kallade intellektuella , köper denna rappakalja är en mer beklämmande !
    Zeliah bor visserligen i Husby, vi har bott grannar, hennes agenda är inte ny inom VP, då de bytte ut K:et mot F:et . Men hon representerar inte ”Kvinnor i förorten” till och med en del VP:are , har insett att det gått för långt., det kommer kosta röster i nästa val, i ett av VP:s starkaste fästen, nästa val , nu börjar väljare att fatta att VP inte är ett ”socialistiskt” pari. Feminism får inte debatteras ! Och de som förr handlade om jämlikhet, tar sig allt mer absurda utryck ! Zeliah tål inte kritik heller , hon kräver att få bli helgonförklarad.
    Kvinnor i förorten ser inte män som sina fiender ! (Även om det självklart förekommer både brott och problem på befolkningar (förorten) på över 100 000 inv så är ”männen” bröder, söner, fäder och vänner till ”kvinnor i förorten”

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s