Dags att klassa endometrios som folksjukdom

Jag har tidigare skrivit om hur prostatacancer ges ett relativt sett (till exempel gentemot bröstcancer) undermåligt fokus, sett till konsekvenserna. Detta är nu inte för att prostatacancer drabbar just män, utan för att det rent allmänmänskligt torde vara en sjukdom värd mer uppmärksamhet och större resurser.

En annan sådan, som istället slår renodlat mot kvinnor, är endometrios. Ungefär 10-15% av alla kvinnor i fertil ålder beräknas bli drabbade av denna kroniska sjukdom, vars exakta orsaker ännu inte kunnat fastslås. I korthet kan sjukdomen beskrivas så här:

EndometriosEndometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. Dessa celler börjar växa och orsakar inflammationer inne i buken, vilket i sin tur kan leda till buksmärtor och ärrvävnad. Med tiden kapslas cellerna in av kroppens försvarsmekanismer och det bildas endometrios-härdar (cystor).

Endometrios är en ”godartad” sjukdom (i den bemärkelsen att den inte utgör en fara för livet) men kan leda till livslånga symptom i form av smärtor, energilöshet och svårigheter att bli gravid. Ungefär 60% av kvinnor med endometrios upplever olika symptom, varav 20% så svåra att de kräver medicinsk och/eller kirurgisk behandling.

Ovanstående innebär att det i Sverige idag finns minst 200 000 kvinnor med endometrios, och 120 000 med uppenbart besvärande symptom. Redan här kan man tycka att det skulle finnas fog för att klassa endometrios som en folksjukdom. År 1988 inrättades på dåvarande statsministern Ingvar Carlssons initiativ den så kallade Folkhälsogruppen, som gav följande definition på begreppet folksjukdom:

Hälsoproblem bör betraktas som folksjukdomar/folkhälsoproblem beroende på hur vanliga de är, deras allvarlighetsgrad, om de ökar eller minskar och hur de fördelar sig i befolkningen. Konsekvenserna för individer och samhälle och möjligheter att göra något åt problemen måste också vägas in.

Skulle Socialstyrelsen klassa endometrios som en folksjukdom upprättas en vårdplan samt nationella riktlinjer. Vårdpersonal ges då riktlinjer och information för att förstå hur berörda patienter ska hanteras. Därtill etableras så kallade ”målnivåer”, framtagna utifrån centrala rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De områden som idag har definierade mål är strokevård, hjärtsjukvård, bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer.

Tyvärr verkar det inte sannolikt att endometrios skulle klassas som folksjukdom inom en nära framtid. Till viss del kan detta förklaras/ursäktas med den sista meningen i Folkhälsogruppens formulering, då det onekligen verkar vara förknippat med svårigheter att ta fram adekvata behandlingar. Detta kan illustreras av motiveringen för det avslag TLV gav förfrågan om att subventionera läkemedlet Visanne.

Så här kommenterar Arvid Widenlou Nordmark, (då) tillförordnad enhetschef för Socialstyrelsens nationella riktlinjer:

Det är främst stora, allvarliga sjukdomar som prioriterats. Men det finns även mindre vanliga sjukdomar som fått nationella riktlinjer för att regeringen gett oss ett specifikt uppdrag. Schizofreni är en sådan. Endometrios har inte funnits med i diskussionerna för sjukdomar som ska få nationella riktlinjer framöver. Det finns ju inga beslut på att det inte ska bli så, men det finns heller inget underlag idag för att det ska vara troligt eller aktuellt.

Trots svårigheterna att ta fram effektiva motmedel, menar jag ändå att en klassificering som folksjukdom vore på sin plats. Om vi för ett ögonblick bortser från det personliga lidandet hos de drabbade kvinnorna, är det dessutom en samhällsekonomisk fråga av rang:

Enligt doktor Matts Olovsson (professor i obstetrik och gynekologi samt överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala) kostar en kvinna med endometrios mellan 40 000 – 90 000 kronor per år. Cirka 50 000 kr är direkta vårdkostnader för läkarbesök, mediciner, inläggningar, operationer med mera, medan 40 000 kr är indirekta kostnader för ökad sjukfrånvaro och arbetsbortfall. Värt att notera är att endometrios-patienter har fyra gånger högre sjukfrånvaro än genomsnittet, och 42% av dem (jämfört med riksgenomsnittet på 18%) har frikort.

Även om vi antar att dessa kostnader enbart gäller för de 20% av de drabbade som behöver medicinsk/kirurgisk vård, blir detta ändå 200 000 x 0,2 x 90 000 = 3,6 miljarder (!) kronor per år. Detta är då ändå lågt räknat, givet att det högst sannolikt finns ännu mer sjukfrånvaro som i verkligheten går att härleda till endometrios.

Vi pratar alltså om en sjukdom som berör 200 000 svenskar, 40 000 av dem så pass att de behöver medicinsk/kirurgisk vård, och som därtill medför samhällskostnader på minst 3,6 miljarder kronor varje år. Då känns det som en rimlig begäran: klassa endometrios som en folksjukdom, och allokera större resurser till förbättrad forskning/vård!

Inte nödvändigtvis som ett led i en jämställdhetssträvan (även om detta onekligen är en av de största svenska kvinnofrågorna av idag) utan primärt för att det är det rimliga rent allmänmänskligt…

Annonser

One comment

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s