Lönediskrimineringsmyten

image

Jag tänkte att vi skulle prata lite om bilden här ovan, och ett par av de ekonomiska påståendena i den. Både denna bild och andra, liknande har ju en tendens att lite nu och då bli virala – och då kan det vara bra att veta hur väl deras påståenden stämmer. Låt oss börja med lite bakgrundsfakta:

1) Inom privat sektor är den oförklarade skillnaden i genomsnittlig lön för könen 5-6%. Inom offentlig sektor verkar skillnaden av allt att döma vara lägre; 1-2% är en rimlig uppskattning. Att inkomstgapet är större beror på val av bransch och tjänstegrad.

2) Förekomsten av oförklarad löneskillnad behöver inte vara ett bevis på diskriminering (men kan naturligtvis vara det). De flesta undersökningar av svenska förhållanden som finns medger att påverkan av variabler som tilläggsutbildningar, ev. personalansvar och individuell löneförhandlingsförmåga kan spela in.

3) Medellönen i Sverige var 2011 ungefär 25 000 SEK/månad, och medianlönen cirka 22 500 SEK. För att verkligen inte kunna anklagas för att mörka eventuella orättvisor, kommer jag att i mina kalkyler nedan att utgå från 30 000 SEK/mån (vilket alltså kommer att resultera i överskattade skillnader).

4) Under en livstid har en svensk kvinna i genomsnitt ett positivt skattenetto (värdet på social och medicinsk omsorg – inbetald skatt) på ungefär 1 MSEK, medan män istället går minus ungefär lika mycket. Den genomsnittliga skillnaden mellan könen är alltså 2 MSEK till mäns nackdel.

Värt att notera här är att eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre tjänstegrad – det vill säga oftare jobbar deltid – betalar de också in mindre skatt. Dessutom beror en del av differensen på skillnad i pensionsutbetalningar, då kvinnor i genomsnitt lever ungefär 4 år längre än män. Det är alltså inte fråga om att hela skillnaden på något vis skulle vara orättvis, men faktum kvarstår att det är en relevant pusselbit när man granskar ekonomisk (o)jämlikhet.

5) Ett antagande, ej fakta: ett normalt yrkesliv utgörs (förmodligen något högt räknat) av åren mellan 20-65, dvs. 45 år eller 540 månader.

Då så. Låt oss nu se på påståendena i bilden, och hur väl de stämmer.

Män tjänar 2 250 SEK mer per månad p.g.a. diskriminering. Fel. Även om vi räknar med 30 000 SEK som en genomsnittlig lön, och utgår från att hela den högsta siffran för oförklarade skillnader (6%) verkligen beror på diskriminering, så landar vi på 1 800 SEK/mån. Skulle vi räkna på 25 000 i medellön och 2% i diskriminerings-förklarad diskrepans, stannar siffran på 500 SEK/mån.

Den uppenbara disclaimern, så är vi klara med det sedan: ALL bevisad diskriminering är givetvis förkastlig och bör straffas kännbart, och till och med relativt blygsamma 500 SEK är exakt 500 för mycket. Inte desto mindre är det dumt med vilseledande propaganda.

Kvinnor tjänar under en livstid i genomsnitt 3,6 MSEK mindre än de hade gjort om de var män. Fel även det, åtminstone om man utgår från vad som beror på genuina orättvisor. Skillnader i inkomst som beror på fria val av bransch och tjänstegrad är ju faktiskt irrelevanta.

Låt oss då se på potentiella orättvisor, och återigen utgå från den teoretiskt maximala diskrepansen, 1 800 SEK/mån. 1800 x 540 (yrkesverksamma månader) är = 972 000 SEK. Även om det är väldigt långt från bildens 3,6 miljoner låter det ändå mycket, eller hur? Lägg då till pusselbiten med kvinnors positiva skattenetto på en miljon kronor under en livstid, samt mäns (lika stora) negativa dito. Plötsligt har kvinnors underläge på nästan en miljon vänts till en vinstaffär på mer än samma belopp!

SLUTSATS: Det kan inte uteslutas att åtminstone en viss del av de genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror på orättvisor, och kan sådana beläggas bör de givetvis straffas. Samtidigt är det också uppenbart att detta är ett område där det förekommer mycken mytbildning och påtagliga överdrifter.

Nästa gång du ser bilder likt denna (eller hör motsvarande påståenden annorstädes) tänk då alltså själv och kritiskt, istället för att utan reflektion svälja påståenden om kvinnors (genom diskriminering orsakade) hopplösa ekonomiska underläge…

Detta inlägg har uppdaterats 2014-05-30, dels med länkade källor, och dels baserat på input i kommentarerna till inlägget.

Annonser

11 comments

 1. En aspekt jag ofta reagerar på i diskussioner om lönegapet mellan män och kvinnor, är att den ena sidans debattörer oftast verkar hävda att hela lönegapet beror på diskriminering, medan den andra sidan bestämt hävdar att skillnader som kan förklaras med olikheter mellan branscher och tjänstegrader är helt irrelevanta för diskrimineringsdiskussionen.

  Det är förstås mycket svårare att få konkreta siffror på, men det är väl inte helt orimligt att tro att det åtminstone i någon nollskiljd omfattning förekommer diskriminering som gör att män och kvinnor har olika svårt att t.ex. bli befordrade till en högre tjänstegrad med löneförhöjning som följd. Det verkar inte heller orimligt att anta att det finns branscher där det ena könet har svårare att komma in överhuvudtaget. Det är, i mina ögon, mycket möjligt att den typen av diskriminering förekommer åt båda hållen, och att det ser väldigt olika ut i olika branscher, men jag vågar spekulera i att det är vanligare att kvinnor kämpar i motvind här än att män gör det. Alltså borde kanske i alla fall en del av skillnaden som beror på tjänstegrad och/eller branschval ändå hänföras till diskriminering. Och även om vi bara tar en liten del, kan det få ganska stor betydelse – diagram 3 i den här rapporten [1] visar ju ganska tydligt hur snett inkomstfördelningen är spridd över könen.

  [1] https://gendertruce.files.wordpress.com/2014/03/arbetsgivarverket-lc3b6neutveckling-pc3a5-det-statliga-avtalsomrc3a5det-2011-2012.pdf

  1. Tja, det är som du säger en fråga om spekulation… Visst kan även jag tänka mig att vissa (om än, skulle jag tro, få) arbetsgivare i vissa lägen väljer män över kvinnor vid anställning, just p.g.a. ”befarad” föräldraledighet. Går det att påvisa sådana orimliga rekryteringsbeslut, bör vite föreläggas eftersom det i så fall onekligen handlar om diskriminering. (Som tur är finns det ju DO att tillgå för de som anser sig förfördelade.)

   I övrigt verkar dock den mesta forskningen peka på att könen faktiskt har olika yrkesmässiga preferenser, snarare än att just ”diskriminering” skulle vara en stor faktor för olika könsfördelning inom olika branscher.

 2. Från FB:
  Ulf Tee: Enligt SCB [1] jobbade kvinnor i snitt 26 tim/vecka år 2002; män jobbade 34 tim/vecka. Samma år [2] tjänade kvinnor i snitt 20 000 kr/mån, medan män tjänade i snitt 24 100 kr/män. Dessa siffror skulle ge en timlön för kvinnor på 192.30 kr/tim och för män 177.20 kr/tim. 8% högre timlön i snitt för kvinnor, alltså.

  Jag har inte kontrollerat att uppgifterna stämmer. (Borde väl inte vara alltför svårt.) Ger onekligen lite att tänka på.

 3. Inom privat sektor är den oförklarade skillnaden i genomsnittlig lön för könen 5-6%.

  Det är vad som är oförklarat vid halvhjärtade regressioner. Ett typiskt exempel är att även om de säger att de justerat för arbetstid, så har de i själva verket bara justerat för nominell arbetstid. Alltså om någon arbetar en 45-timmars heltid, och någon annan en 37-timmars heltid, så räknas det som om båda helt enkelt arbetat ”heltid”. De saknar helt enkelt relevanta data, och är så oärliga att de säger att de justerat för arbetstid.
  Ju mer och ju relevantare data som används, desto lägre blir siffran.

  Lägg då till pusselbiten med kvinnors positiva skattenetto på en miljon kronor under en livstid, samt mäns (lika stora) negativa dito.

  Någon som deltidsarbetar får både lägre lön, och lägre skatt. Du tar hänsyn till det med justering av löneskillnad, men inte för skattenettot. Att mixa på det viset duger inte. Du skulle behöva motsvarande justerade skillnad i skattenetto, vilket säkerligen skulle vara lägre än den råa korrelationen.

 4. Om det vore billigare att anställa kvinnor för att utföra ett visst arbete, skulle det privata näringslivet knappt anställa några män alls. Och det vet vi alla att de gör.

  Mycket mer än så behövs inte för att krossa myten om lönediskrimineringen.

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s