Den misogyna radikalfeminismen

Mycket finns att säga om den inneboende misandrin hos radikalfeminismen, då tillskrivandet av kollektiv skuld till halva befolkningen enbart baserat på kön knappast är ett humanistiskt tillvägagångssätt. Att kalla alla män för förtryckare, påstå att de kollektivt upprätthåller – ja, rentav försvarar – en våldtäktskultur, har sämre medfödda egenskaper och samtliga lever i en privilegierad gräddfil, är en inställning som om den riktades mot en viss etnicitet med eftertryck skulle fördömas av majoritetssamhället.

Mindre ofta berörs det faktum att radikalfeminismen, med sina teorier om patriarkala strukturer som tvingar in världens kvinnor i en underordnad roll samt med sitt odlande av påstått ”rättfärdigt” manshat, också hyser en påtaglig och högst skadlig misogyni. Tycker du det låter konstigt att jag beskriver en gren av feminismen som kvinnofientlig? Jag kan förstå den spontana reaktionen i så fall, men tillåt mig att utveckla:

Låt oss börja med manshatet. Ilska kan förvisso vara en bra drivkraft, så länge som den används till att driva förändring och inte vänds inåt. Självklart kan (och bör) man bli förbannad när domstolar friar våldtäktsmän med hänvisning till att det kvinnliga offret prövat dominanssex tidigare, och visst är ilska befogad när man läser att en vetenskaplig rapport bedöms som mindre strukturerad om läsaren tror att författaren är kvinnlig. Det finns orättvisor som slår mot kvinnor, och då en klassiskt liberalfeministisk hållning (lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön) för mig är självklar, anser jag att dessa orättvisor förtjänar vår upprördhet.

Dock är det skillnad på sund ilska riktad mot de samhällssystem och normer som leder till oönskade utfall, och på genuint hat riktat mot hälften av de individer som verkar inom sagda system och normer. ”Jo, men när vi säger ‘manshat’ menar vi ju inte hat mot enskilda manliga individer, utan mot hur män som grupp gestaltar normativ manlighet”, brukar motargumentet låta. Detta är nu ungefär samma som att hävda att rasism inte borde ses som obehagligt för enskilda individer av den hatade etniciteten, eftersom det är deras hudfärg som avskys, inte deras person. Inget vidare försvar, eller hur?

Även om hatet inte kan bortförklaras som oskadligt, undrar du kanske hur propagerande för manshat till sitt resultat skulle vara misogynt och inte enbart misandriskt? Jo, därför att där ilska över en företeelse kan vara en konstruktiv drivkraft, kan hat mot kollektiv alltid bara leda till ytterligare motsättningar; mer misstro, fientlighet och anklagelser. Ilska över oförrätter kan möjligen leda till positiva förändringar, men ett generellt manshat har ingen sådan potential.

Kvinnor som lägger en stor del av sin energi på att hata män, kommer endast att få mindre energi kvar till att skapa ett så bra liv som möjligt åt sig själva – precis som rasisten som lägger energi på att hata de av annan etnicitet inte heller denne vinner något på det för egen del. Hat är en känslo- och energimässig förlustaffär, och att då förespråka en ideologi som underblåser hat är att stjäla energi från just de man säger sig värna.

Depressed girlDet om hatets negativa konsekvenser. Sedan har vi ju det där med de ”patriarkala strukturerna”… Låt oss för ett ögonblick bortse från de grundläggande bristerna i teorierna om könsmaktordningen, och istället se på vad denna berättelse gör med sina lyssnare. Fundera på om du för egen del mår bäst av en känsla av att kunna påverka din egen livssituation, eller av en känsla av uppgivenhet inför oöverstigliga hinder? Inte alltför svårt att svara på, eller hur? Givetvis mår en människa bättre av att tillskrivas autonomi och handlingskraft, än att tilldelas en oföränderlig roll som offer. Just att inympa känslan av att allt är hopplöst är en grundsten i psykisk terror och knäckandet av människor.

Betänk då vad som händer när kvinnor och (unga) tjejer matas med radikalfeministisk propaganda; när de tvångsmatas med dystopiska bilder av rigida maktstrukturer som för alltid dömer dem att vara förtryckta, offer, och underordnade. Hur de än agerar är de förutbestämda att vara ofria, slavar under det manliga förtrycket. Förstå den förtvivlan och den uppgivenhet som lätt kan infinna sig hos en individ som får höra att offerrollen är den enda som står till buds.

…eller nja, inte den enda. Radikalfeminismen har ju såklart ett botemedel mot uppgivenheten i bakfickan. Det är här manshatet halas fram som trumfäss, och presenteras som motmedlet mot maktlösheten. Synd bara då att hat som sagt inte leder till något konstruktivt. Konsekvensen av detta är alltså att de kvinnor som okritiskt köper de radikalfeministiska teserna har att välja på uppgivenhet eller hat, medan de som väljer att betacka sig för den ideologin har betydligt större möjligheter att behålla sin konstruktiva handlingskraft och självtillit.

Att då (särskilt inför unga tjejer) propagera för en radikalfeministisk världsbild är i mina ögon inget mindre än en misogyn handling. De mediefeminister vars ”karriärer” i etern bygger på att de på Twitter, i bloggar och på debattsidor agitatoriskt för fram dessa tankebanor, och sedan ivrigt hejar på de unga tjejer och kvinnor som tar efter den polemiska attityden, borde faktiskt skämmas. Istället för att anklaga män för kollektivt förtryck, kanske de kunde sopa undan misogynin framför sin egen dörr…?

Annonser

6 comments

  1. Bra artikel.

    Största problemet med manshatet tror jag ändå är den växande androfobin. Beröringsskräcken för allt som är manligt, ovilja att förstå det manliga i kulturen och ovilja att angripa de problem som drabbar pojkar och män för att de är just män, av rädsla för att det ska ge män fördelar som de kommer att utnyttja för ”onda syften”. Även detta har många likheter med den xenofobi som är konsekvensen av rasism.

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s